Individuell pensjonssparing – skattefordelen forklart

Du kan redusere skatten din med 8 800 kroner i 2019 ved å spare i IPS. Individuell Pensjonssparing er spesielt egnet for deg som vil ha ekstra midler når du blir gammel, og som ikke trenger pengene før du er 62 år. Her får du skattefordelene forklart.

Reglene for IPS

Vi tar først for oss de viktigste reglene ved IPS, før vi ser på skattefordelene. Reglene inneholder nemlig også et par momenter som kanskje kan bli ulemper for deg.

  • Du kan spare i IPS i årene fra du fyller 18, til du fyller 75 år.
  • Du kan flytte den oppsparte kapitalen mellom ulike leverandører av IPS.
  • Du kan maksimalt spare 40 000 kroner per år.
  • Pengene er bundet frem til pensjonsalderen.
  • Du kan tidligst foreta uttak etter at du fyller 62 år.
  • Utbetalingene må minimum gå over en periode på 10 år.
  • Utbetalingene må foretas helt frem til du fyller 80 år.

Utbetalingstiden kan by på utfordringer

De siste to punktene i listen over betyr at dersom du starter med uttakene når du fyller 62 år, blir uttaksperioden hele 18 år. Unntaket er dersom utbetalingene er under 20% av G (Folketrygdens grunnbeløp). I så tilfelle kan utbetalingstiden reduseres slik at du når denne summen (20% av 1 G).

IPS er med andre ord for de som ikke trenger pengene til andre investeringer underveis. Og, du bør ta mål av deg å bli gammel nok til å ha utbytte av sparingen. Avgår du med døden, vil de oppsparte midlene gå til arvingene dine. Du kan forøvrig få utbetalt midlene førtids dersom du blir ufør, i henhold til egne regler (les mer om dette her).

Utsatte skattekrav

At du får utsatt skatten betyr at du har et rentefritt lån. Effekten av fradraget er per 2019 på 22% av innskuddet. Sparer du maksimumsbeløpet på 40 000 kroner i året, får du en reduksjon av skatten på 8 800 kroner. Er sparebeløpet bare halvparten, det vil si 20 000 kroner, blir skattereduksjonen også halvparten (4 400 kroner).

Utsettelsen får én fordel uansett, og to potensielle fordeler.

Sikker fordel

Den sikre fordelen er at pengene du må betale i skatt reduseres hele tiden på grunn av inflasjon. Er du for eksempel 50 år i dag, og realiserer IPS-innskuddene når du fyller 62, vil all inflasjon de neste 12 årene innvirke på beløpet. Pengene staten skal blir rett og slett mindre verdt. De siste 12 månedene har konsumprisindeksen steget med 2,9%.

Om du investerer den utsatte skatten

Den potensielle fordelen er at beløpet du utsetter i skatt, kan du bruke til å investere med nå. Gevinsten av investeringen vil også kunne øke i de 12 årene som vi bruker i eksempelet. For eksempel vil nedbetaling av gjeld redusere dine fremtidige kostnader.

Du kan også bruke summen til å investere i noe annet som gir relativt sikker avkastning, for eksempel aksjefond eller indeksfond. Dette gjør du jo allerede i IPS-kontoen din, så hvorfor ikke øke investeringene?

Potensiell fordel på formueskatten

Om du betaler formueskatt, vil sparing i IPS være gunstig i forhold til sparing i andre typer kontoer. Midlene du har i IPS blir nemlig ikke medregnet når formuesskatten beregnes. Satsene varierer alt ettersom hvilken skatteklasse du tilhører, og om en eventuell ektefelle skattelegges med samlet formue. Den maksimale formuesskatten er på 0,85%, eller 1,7% for ektefeller som skattes under ett.

Rabatten på formuesskatten blir da inntil 340 kroner dersom du har spart maksimumsbeløpet (40 000 kroner) i kun 1 år. Har du spart lenge, og har for eksempel 500 000 kroner på kontoen, blir besparelsen over 4 000 kroner.

Når må det betales?

Den utsatte skatten betaler du i forbindelse med uttakene av IPS-kontoen, som altså kan først skje etter at du fyller 62 år. Skatten blir da beregnet av både det opprinnelige innskuddet, og eventuell avkastning som du har tjent opp i spareperioden.

I praksis betyr dette at skattefordelen beror veldig på hva du selv velger å gjøre med den. Bruker du pengene på dill og dall, har du lite utbytte, utover det at pengene blir mindre verdt som følge av inflasjon. Investerer du pengene klokt, og over lang tid, kan skattefordelen bli meget lukrativ.

Dessuten blir det nok kjekt å ha ekstra penger å rutte med når du blir pensjonist.